Kampania #SZEFIESZANUJ

Dwie strony relacji, różne perspektywy,
jeden problem

Asystentki, Sekretarki, Office Managerki. Kobiety na stanowiskach administracyjnych i wspierających biuro. Kobiety, które w pracy biurowej doświadczają zupełnie różnego traktowania i sytuacji, o jakich trudno później zapomnieć. Takich, które zmuszają je do zmiany stanowiska, poszukiwania nowej drogi zawodowej, a w najgorszych przypadkach także poszukiwania pomocy prawnej i psychologicznej.

To nie film kryminalny, to realia wielu firm na rynku, w których kobiety na stanowiskach asystenckich traktowane są w sposób zły, uwłaczający ich godności i krzywdzący. To problem powszechny i nadal, w XXI wieku, w czasach, zdawać by się mogło, poprawy sytuacji kobiet w społeczeństwie, wszechobecny. A przecież są zaangażowane, zmotywowane i chcą się rozwijać w ramach danej organizacji. 

Opowiemy Ci dzisiaj różne historie. Dobre i złe. Takie, które dzieją się na co dzień. O tych, których jest więcej, mówią statystyki. 

kampania #szefieszanuj

Ponad połowa kobiet biorących udział w badaniu ankietowym udzieliła odpowiedzi twierdzącej na pytanie, czy doświadczyła kiedykolwiek w pracy jakiejś formy mobbingu, molestowania lub znęcania się.

kampania #szefieszanuj

Wedle odpowiedzi udzielonych w badaniu ankietowym, prawie połowa przypadków mobbingu dotyczyła działań ze strony przełożonych.

Mobbing nie stanowi jedynie problemu kobiet. Wedle badań CBOS, mobbingu w Polsce doświadcza średnio co 20-sty pracownik, a kolejne 12% przynajmniej raz jest obiektem szykan.

Cel kampanii

Kampania #szefieszanuj ma na celu uświadomienie problemu, jakim jest stygmatyzacja zawodu Asystentki i Sekretarki, jak również szerzenie wiedzy na temat budowania właściwych, opartych o zaufanie i wzajemne wsparcie relacji pomiędzy pracownicami, a przełożonym.

Zależy mi na poprawie warunków pracy kobiet na stanowiskach administracyjnych oraz edukowaniu szefów, managerów w zakresie równego traktowania kobiet w środowisku pracy.

Chcę uświadamiać o szkodliwości stereotypów i łamać bariery, jakie do dziś kobiety napotykają na swojej zawodowej drodze. Chcę wywołać dyskusje i rozmawiać o tym, że pracownicy administracyjni też są ważni. Mają kluczowe znaczenie. Często są pierwszym i ostatnim punktem bezpośredniego kontaktu z klientem. Są ważnym elementem w rozwoju firmy.

By takie historie więcej się nie zdarzały, by kobiety czuły wsparcie innych, by szefowie zauważyli, że temat wciąż jest aktualny i – mimo postępujących zmian w społeczeństwie – nadal tkwimy w krzywdzących stereotypach. I one dotykają nas wszystkich.

REAGUJ

UŚWIADOM

DZIAŁAJ

Asystentko, codziennie mów z dumą o swojej pracy

Wiesz, ja kiedyś, świetlne lata temu też siedziałam w sekretariacie, przybijałam pieczątki i pozwalałam na śmianie się z tyłu za plecami: szparka sekretarka.

Aż w końcu wkurzyłam się i zaczęłam mówić głośno o swoich sukcesach. O tym co udało mi się osiągnąć. Zaczęłam też wyznaczać granice. Bronić swojego stanowiska, wartości i serca, które wkładam w pracę. Mówiłam wprost z wyprostowaną klatką piersiową, ile udało mi się zaoszczędzić w budżecie administracyjnym. Sama opowiadałam, jak ankiety pracownicze w moim dziale wyszły lepiej niż w innym. Przytaczałam zapisy w umowie, które sama stworzyłam a które uratowały firmę od strat we współpracy z poddostawcą. To były moje zasługi! Skoro nikt ich nie chwalił, to dlaczego sama nie miałam tego zrobić!

A wiesz czemu?

Gdybym siedziała, narzekała i mówiła: mam kiepską pracę, beznadziejnego szefa i świat mi nie sprzyja – nic by się w moim życiu nie zmieniło. Dalej tkwiłabym w schemacie bezbarwnej asystentki, która czeka na oklaski. A przecież sama mogę sobie zaklaskać z dumy, prawda?

Wiesz, życie płata nam różne figle. Raz przytula, raz okrywa cierniem. Osobiście więcej w życiu mam pod górkę (bo z panieńskiego jestem Górka), niż z górki. Ale to co było przekuwam, a przynajmniej codziennie nad tym pracuję, w to co będzie.

Dlatego pomimo wszystko, a może na przekór, a właśnie dzięki temu:

Mam cel i wizję,
Umiem odmawiać,
Mówię o swojej pracy śmiało, dumnie i bijąc dla siebie brawo.

Dlatego i Ty: znajdź, mów i walcz o siebie!

Szefie, Managerze!

zwróć od dziś uwagę na pracę swojej asystentki, na jej zaangażowanie i potencjał.

kampania #szefieszanuj

Badanie ankietowe przeprowadzone na grupie Asystentek i Sekretarek na portalu Facebook.

Tak to prawda, mamy rewolucję przemysłową, mamy rozwój technologii, lecz motorem postępu i rozwoju każdej firmy jest i zawsze będzie potencjał ludzki. Dlatego powstała kampania #szefieszanuj.

Badania mówią, że w 2025 roku zabraknie 1,5 mln pracowników. Czy chciałbyś by i Twojej Asystentki, Sekretarki zabrakło?

Co możesz zrobić?

REAGUJ

BUDUJ

DZIAŁAJ

Każdego dnia.

Przy każdym zadaniu.

Pozytywnie, wspierająco i z szacunkiem dla waszej wspólnej pracy!

ZMIEŃ MYŚLENIE, ZAPOMNIJ O STEREOTYPACH, BUDUJ LEPSZE JUTRO!

Pomysłodawczyni kampanii #szefieszanuj

Od ponad 15 lat związana z branżą administracji.

Pierwszy Trener Administracji w Polsce, Trener Mentalny, założycielka projektu Biurowe Rewolucje®. Wspiera i szkoli kobiety na stanowiskach asystenckich i administracyjnych. Właścicielka marki UrsaGO®, która buduje i rozwija administracje firm, opierając się na efektywnych procesach organizacyjnych i potencjale pracowników biurowych.

Ambasadorka Administracji – łączy świat oczekiwań szefa i rozwoju pracownika. Dla wspólnego dobra i działania!